Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Arbejdet med det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø

Arbejdet med det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø

”Arbejdet med det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø i dagtilbuddet skal integreres i det pædagogiske arbejde med etablering af pædagogiske læringsmiljøer.

Børnemiljøet skal vurderes i et børneperspektiv, og børns oplevelser af børnemiljøet skal ind­drages under hensyntagen til børnenes alder og modenhed.”

Børnemiljø handler for os om, hvordan børn trives med hinanden, de voksne og de eksisterende rammer inde og ude. Med andre ord er det de fysiske, psykiske og æstetiske forhold i et dagtilbud, som udgør børnemiljøet. Daginstitutionernes arbejde med børnemiljøet skal sikre et miljø, som fremmer børnenes trivsel, sundhed, udvikling og læring.

Vi integrerer det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø i det pædagogiske læringsmiljø? Det kommer til udtryk ved:

Spørg og inddrag børnene

Vi vil i arbejdet med børnemiljøet tage udgangspunkt i vores principper og vores pædagogiske målsætninger for at skabe et godt børnemiljø.

I dagligdagen sikrer det pædagogiske personale at det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø integreres i det pædagogiske læringsmiljø.

Vi gør brug af DCUM´s børnemiljøtermometer, som netop forsøger at indfange børnegruppens perspektiv i forhold til det fysiske, det psykiske og det æstetiske børnemiljø.

Børnemiljøet evalueres løbende på personalemøder og forældrerådsmøder.