Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Natur, udeliv og science

Natur, udeliv og science

”Naturoplevelser i barndommen har både en følelsesmæssig, en kropslig, en social og en kognitiv dimension.

Naturen er et rum, hvor børn kan eksperimentere og gøre sig de første erfaringer med naturvidenskabelige tænke- og analysemåder. Men naturen er også grundlag for arbejdet med bæredygtighed og samspillet mellem menneske, samfund og natur.”

Pædagogiske mål for læreplanstemaet:

  1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn får konkrete erfaringer med naturen, som udvikler deres nysgerrighed og lyst til at udforske naturen, som giver børnene mulighed for at opleve menneskets forbundethed med naturen, og som giver børnene en begyndende forståelse for betydningen af en bæredygtig udvikling.
  2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn aktivt observerer og undersøger naturfænomener i deres omverden, så børnene får erfaringer med at genkende og udtrykke sig om årsag, virkning og sammenhænge, herunder en begyndende matematisk opmærksomhed.

Dette understøttes pædagogisk ved at

Vi tilrettelægger læringsmiljøet så det understøtter barnets naturlige nysgerrighed og muligheder for at have en eksperimenterende tilgang

Vi tilrettelægger læringsmiljøet så barnet får alsidige oplevelser med natur, udeliv og science

Vi arbejder med matematisk opmærksomhed i rutinepædagogik og planlagte aktiviteter

Vi arbejder med fokus på bæredygtighed i et bredt perspektiv

Vi arbejder med en nysgerrig og eksperimenterende tilgang og er gode rollemodeller

Praksiseksempler:

Beskrivelse af hvordan vi bruger legepladsen til at være nysgerrige på naturen

Legepladsen ses som et naturlæringsmiljø, hvor børnene er nysgerrige og kan undersøge alt, bl.a. dyr og planter.

Praksiseksempel: At vende en stor sten eller træstub

Børnene har stor interesse i at fine små krible krable dyr på legepladsen. Børnene tager selv initiativ til at finde dem ved fx at vende sten, en træstub eller spørge om hjælp. Vi hjælper og guider til, hvor der kan findes små dyr, og sætter ord på hvilke dyr, der er fundet. De børn der er i periferien opfordres til at være med på eget niveau. Sammen med børnehavebørnene udvides viden ved at kigge på plancher, i bøger eller søge information på iPad.

Desuden er der fokus på hvordan der passes på dyrene, og de miljøer de lever i.

Beskrivelse af hvordan vi understøtter børnene i, at finde kreative løsningsstrategier i naturen

Naturen på legepladsen skal byde på vild og utæmmet natur. Mangfoldigheden giver barnet lyst til at udforske kreative tanker og handlemuligheder.

Praksiseksempel: Vand og sand

Børn drages af vand og er bevidste om, at det er en kostbar ressource på legepladsen. De finder egnede redskaber, der kan bruges til at transporterevandet fra ét sted til et andet. De koordinerer, planlægger og samarbejder med hinanden for at finde løsningsstrategier ved fx at hente vand fra et bildæk til at fylde et vandhul.

Når et barn henvender sig for at søge viden eller praktisk hjælp, guider vi og anerkender barnets initiativ.