Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Læring

Læring

Børn lærer ved at udforske deres omverden med krop og sanser, ved at blive mødt af spørgsmål og udfordringer og ved selv at undres og stille spørgsmål. Børn lærer også ved at eksperimentere, prøve sig frem, fejle, gøre opdagelser og finde innovative løsninger. Børn lærer gennem kommunikation, udveksling og sociale interaktioner med de andre børn og de voksne i dagtilbuddet. Motivation og passende udfordringer har betydning for at lære og udvikle sig – både som individ og som del af et fællesskab. Børn har brug for voksne, der sætter rammer, guider og vil noget med dem, men de har også brug for plads til at være sig selv og til at gøre deres egne erfaringer.

Den pædagogiske praksis, som understøtter læring kommer til udtryk ved:

Læring gennem leg

Fokus på det pædagogiske læringsmiljø ud fra kompetencehjul

læringsteorier med afsæt i Knud Illeriis og nærmeste udviklingszone (se forord)

Børn lærer af hinanden

Give børn lov og rum til at eksperimentere

Læring gennem evaluering

Fra ubevidst til bevidst læring

Medarbejdere beskriver i nedenstående udsagn, hvordan læring udvikles og organiseres:

Vi tager udgangspunkt i barnets nærmeste udviklingszone, med afsæt i det der interesserer børnene.

Vi har fokus på, at læring foregår hele dagen i lege, rutinesituationer, børneinitierede- eller voksenforberedte aktiviteter.

Legende læring