Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Dannelse og Børneperspektiv

Dannelse og børneperspektiv

Børn skal føle sig set og forstået og opleve at have en demokratisk stemme. Børn skal være aktive medskabere af deres egen læring og udvikling inden for rammer, som de voksne har ansvaret for.

Der skal lyttes til børnenes oplevelse af, hvordan det er at være i en institution i område Tønder.  Hvordan er deres oplevelse af, om de mestrer, kan finde mening og hører til?

Børns oplevelse af indflydelse er en tidlig del af deres dannelsesproces og af udviklingen af demokratisk forståelse.

Dannelse og børneperspektiv kommer til udtryk ved:

 

Aktiv samspil mellem børn og voksne

Rutiner

Selv- og medbestemmelse

Demokrati

Sætte kompetencer i fokus

Barnets stemme – lytte til barnet

SMITTE, GLS eller andre modeller

Skriftlig evaluering

Børnemiljøundersøgelser DCUM

Nærmeste udviklingszone NUZO

Kompetencehjul

Opfølgning på data fra kompetencehjul

Medarbejdere beskriver i nedenstående udsagn, hvordan der i dagtilbuddets samlede praksis arbejdes med børnenes mestring af eget liv og ret til medbestemmelse:

Dannelse er ” demokrati i børnehøjde”, det er læring i sociale spilleregler i samspillet med andre mennesker.

Voksne der tager barneperspektiv, ved at være spørgende, undersøgende og nysgerrig sammen med barnet.

Voksne der slipper tøjlerne og går med barnet i dets ”verdenssyn”

Vi har blik for udviklende øjeblikke