Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Leg

Leg

Børns leg er grundlæggende for deres sociale og personlige læring og udvikling, og legen har en værdi i sig selv. Leg betyder både børns spontane leg på deres helt egne præmisser, og den leg, der igangsættes, rammesættes og eventuelt understøttes af de voksne omkring børnene.

Vi anser legen som grundlæggende for understøttelsen af børnenes sociale og personlige udvikling. Det er i legen, at børnene afprøver sig selv, skaber nære relationer til andre og venskaber opstår. Legen har derfor en helt særlig værdi, og det kan være svært at blive en del af børnefællesskabet, hvis man ikke kan indgå i legen.

Ligeledes er vi opmærksomme på, at den fysiske indretning, både ude og inde, er en facilitator for børnenes leg, fællesskab og fordybelse.

Den pædagogiske praksis, som understøtter legen kommer til udtryk ved:

Skabe legemiljøer, hvor børn selv kan skabe egne legerum

Prioritering af leg

Voksnes fokus på at igangsætte og deltage i legen

Rammesætning

Legekultur

Perspektiver på leg

Positionering

Risikofyldt leg

Medarbejdere beskriver i nedenstående udsagn, hvordan legen udvikles og organiseres i hele dagtilbuddets praksis:

At vi som pædagoger ser os selv som semideltagere, vi sætter rammerne for legen, og hjælper/guider det enkelte barn med at agere i de forskellige lege/legegrupper (f.eks. konstruktionslege, rollelege, regellege m.m.).

Fokus på mere leg i dagligdagen

Fokus på børne- og voksen initierede lege

Samspil og relationer er nøgleord for børns leg.

Den lærerige leg