Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

samarbejde med forældre om børns læring


Samarbejde med forældre om børns læring

Et godt forældresamarbejde om børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse er af afgørende betydning. Forældrene skal derfor både inddrages aktivt i og have indflydelse på dagtilbuddets arbejde. Samarbejdet sker både i form af det formelle bestyrelsesarbejde/forældrerådsarbejde og samarbejdet i hverdagen på tværs af dagtilbud og hjem om det enkelte barn, og om skabelsen af inkluderende børnefællesskaber.

I det daglige forældresamarbejde, indgår også vejledning af og sparring med forældrene om, hvordan de understøtter deres barns trivsel, læring, udvikling og dannelse. Det pædagogiske personale og forældrene afstemmer forventningerne til hinanden og samarbejdet, med afsæt i den enkelte families behov, og alle skal opleve, at de bliver set, hørt og har indflydelse.

Vi inddrager og involverer alle aktivt som ressourcer for deres børns trivsel, læring, udvikling og dannelse, så det kommer til udtryk ved:

At vi ser forældrene som vigtig ressource

Tilbud om samtaler

Daglig dialog

Involvering

Forældremøde/arrangementer

Medarbejdere beskriver i nedenstående udsagn, hvordan samarbejdet med forældrene om børns læring udvikles og organiseres:

Gennem dialoger opnås en fælles forståelse og udgangspunkt for samarbejdet omkring barnet

Vi tager udgangspunkt i barnets perspektiv og nærmeste udviklingszone.

Vi samarbejder med forældrene om tiltag med forståelse for at barnets liv er sammensat af to verdener (hjemmet/dagtilbud)

Åben dialog med forældrene