Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Krop, sanser og bevægelse

Krop, sanser og bevægelse

”Børn er i verden gennem kroppen, og når de støttes i at bruge, udfor­dre, eksperimentere, mærke og passe på kroppen – gennem ro og bevægelse – lægges grundlaget for fysisk og psykisk trivsel.

Kroppen er et stort og sammensat sansesystem, som udgør fundamentet for erfaring, viden, følelsesmæssige og sociale processer, ligesom al kommunikation og relationsdannelse udgår fra kroppen”.

Pædagogiske mål for læreplanstemaet:

  1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udforsker og eksperimenterer med mange forskellige måder at bruge kroppen på.
  2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn oplever krops- og bevægelsesglæde både i ro og i aktivitet, så børnene bliver fortrolige med deres krop, herunder kropslige fornem­melser, kroppens funktioner, sanser og forskellige former for bevægelse.

Dette understøttes pædagogisk ved at

Vi tilrettelægger læringsmiljøer der understøtter barnets muligheder for at udforske og eksperimentere med egen krop

Vi udvikler læringsmiljøet så det understøtter et alsidigt bevægelsesmønster hos det enkelte barn

Vi understøtter barnets mod til at eksperimentere med sanserne og brug af kroppen

Vi er gode rollemodeller og støtter barnet i forhold til nærmeste udviklingszone

Praksiseksempler

Beskrivelse af hvordan vi arbejder med at understøtte børnene i risikofyldt leg i Specialgruppe, vuggestue eller småbørnsgrupper.

I dagligdagen er der fokus på at udfordre barnet på dets udviklingsniveau.

Sansebane:

Der er baljer, med forskellige materialer i. Det kan være vat, havregryn, koldt og varmt vand, fjer pasta mm. Banen stilles op enten ude eller inde og børnene opfordres, understøttes og guides gennem banen. Barnet tilbydes hjælp alt efter, hvad det har brug for.

Barnet bliver mere modig og mestrer mere jo flere gange banen tages frem.

Barnet udviser glæde og stolthed, når det mestrer noget nyt. Barnet får en succesoplevelse og får mere selvværd. Det kan bruges i andre sammenhænge, hvor de nye handlemuligheder flytter barnets egne grænser.

Beskrivelse af hvordan vi arbejder med at understøtte børnene i risikofyldt leg i børnehaven

Det er vigtigt, at vi italesætter, hvordan vi hver især oplever risikofyldt leg. Den risikofyldte leg skal ses ud fra barnets perspektiv, da det er barnet, der risikerer noget og sætter noget på spil.

Praksiseksempel: At klatre i træer

Barnet stræber efter at udvikle færdigheder. De spejler sig i de andre børn og tager en vurdering af egne evner.

Oplevelsen af mestring giver barnet nye muligheder og følelsen af succes. Derved øges barnet selvværd og selvtillid.

Vi understøtter, motiverer og guider barnet til at tro på egne evner. Det er vigtigt at have øje for de børn, som ikke har fornemmelse af egen krop og sanser.