Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

kommunikation og Sprog

Kommunikation og sprog

”Børns kommunikation og sprog tilegnes og udvikles i nære relationer med barnets forældre, i fællesskaber med andre børn og sammen med det pædagogiske personale.

Det centrale for børns sprogtilegnelse er, at læringsmiljøet understøtter børns kommunikative og sproglige interaktioner med det pædagogiske personale. Det er ligeledes centralt, at det pædagogiske personale er bevidst om, at de fungerer som sproglige rollemodeller for børnene, og at børnene guides til at indgå i fællesskaber med andre børn.”

Pædagogiske mål for læreplanstemaet:

  1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udvikler sprog, der bidrager til, at børnene kan forstå sig selv, hinanden og deres omverden.
  2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn opnår erfaringer med at kommunikere og sprogliggøre tanker, behov og ideer, som børnene kan anvende i sociale fællesskaber.

Dette understøttes pædagogisk ved at

Vi tilrettelægger læringsmiljøet så det altid understøtter den aktuelle børnegruppes kommunikative og sproglige udvikling

Vi arbejder med sprogligt og kommunikativt fokus hele dagen og i alle sammenhænge – rutiner, aktiviteter og leg

Vi understøtter børnenes refleksive kompetencer til deres omverden og hinanden

Vi formulerer os ressourceorienteret, med omhyggelighed og er gode rollemodeller

Praksiseksempler

Beskrivelse af hvordan vi arbejder med gentagelser til udvikling af barnets sprog og kommunikation

Børns sprog udvikles ved dialog, ved at lytte og fortælle.

Vi er lyttende, interesseret, nysgerrig på barnets initiativer med øje for barnets nærmeste udvikling.

Der skabes et læringsmiljø, hvor der kan indgå sproglege, fagtelege, fantasilege eller dialogisk læsning.

Dagligdagens rutiner understøtter genkendelighed, gentagelser, som styrker barnets evne til at sætte ord på.

Praksiseksempel: Dialogisk læsning

Vi arbejder med dialogisk læsning i små grupper. Gennem dialogisk læsning udvikles barnets nysgerrighed ved at den voksne fx stiller åbne spørgsmål.

Den voksnes rolle er at være nysgerrig, lyttende og reflekterende sammen med børnene. Forløbet kan afsluttes med en kreativ proces.

Den kreative proces kan eventuelt være at der læses Rødhætte og ulven, derefter se den på film og børnene fremviser eventyret ved brug af hånddukker eller som teaterforestilling.

Beskrivelse af hvordan vi arbejder med Kommunikation og sprog når børnene støttes i konfliktløsning

Ved konflikter mellem børn er de voksne tilgængelige og parat til at guide. Det er vigtigt, at afvente om børnene selv kan løse konflikten eller om de har brug for hjælp.

Børnene får hjælp til at sætte ord på det skete, og der tales om, hvad de kan gøre i stedet. Der guides i forskellige løsningsstrategier fx vise STOP-tegnet, sige fra eller hente en voksen.

Med tiden mestrer mange af børnene konflikterne selv ved hjælp af løsningsstrategierne og de bliver bedre til at sætte ord på egne følelser.