Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

pædagogiske læringsmiljøer

Pædagogisk læringsmiljø

Det pædagogiske læringsmiljø er rammen for børns trivsel og læring og indeholder mange af de andre aspekter beskrevet i læreplanen.

Det pædagogiske læringsmiljø i dagtilbud skal være til stede hele dagen fra modtagelsen om morgenen til de sene eftermiddagstimer. Det pædagogiske læringsmiljø skal blandt andet give barnet mulighed for at eksperimentere og bruge fantasien, lege forskellige og udviklende lege og bruge både emotionelle, sociale og kognitive kompetencer.

I arbejdet med børn i dagtilbud er der fokus på at skabe pædagogiske læringsmiljøer, der ud fra et helhedssyn understøtter trivsel, læring, udvikling og dannelse for alle børn. Det kræver viden, der med afsæt i faglig refleksion med kollegaer og ledelse, skal bruges til at udvikle stærkere pædagogiske læringsmiljøer for børnene og stærkere læringsfællesskaber for de professionelle.

Det pædagogiske læringsmiljø, som er til stede hos os hele dagen og i alle rutiner og aktiviteter, både de planlagte vokseninitierede aktiviteter og børnenes spontane leg og aktiviteter kommer til udtryk ved:

Arbejde med rutinesituationer

Mindre grupper

Børneperspektiv

Nysgerrig tilgang

Positionering

Medarbejdere beskriver i nedenstående udsagn, hvordan det pædagogiske læringsmiljø udvikles og organiseres:

Læringsmiljøet tager udgangspunkt i barneperspektivet, hvor barnet hele dagen bliver inspireret til leg og læring i børnefællesskaber.

Vi har opmærksomhed på læring i forskellige miljøer, hvor nysgerrighed, gå på mod, selvværd og bevægelse indenfor de 6 læreplanstemaer er i fokus.

Forberedelse og planlægning

Positionering

Struktur med elastik