Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Børnesyn

Børnesyn

Det at være barn har en værdi i sig selv, og i børnelivet skal der være plads, tid og ro til at være barn. Udgangspunktet er, at alle børn trives og udvikler sig, når de har passende udfordringer, ser mening og oplever anerkendelse og social samhørighed i forpligtende, rummelige og givende fællesskaber

Det grundlæggende børnesyn kommer til udtryk ved:

Selv- og medbestemmelse

Inddragelse

Et hvert barn har ret til en god dag

Barnet har ret til at være den han/hun er

Barnet aktivt deltagende i planlægning

Medarbejdere i børnehøjde

Nærvær

Medarbejdere beskriver i nedenstående udsagn, hvordan børnesynet kommer til udtryk i deres pædagogiske praksis i arbejdet med 0-6årige:

At være barn er en værdi i sig selv.

Vi er forpligtede til at give børn medbestemmelse og skabe læringsmiljøer, der tager udgangspunkt i børnenes perspektiver.

 Vi skal værne om børnenes initiativ, fantasi og virkelyst.

Omsorg, nærvær, tryghed.