Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Forord

Forord

Den pædagogiske læreplan er et resultat af en længere proces, hvor alle seks institutioner i område Tønder, er repræsenteret gennem ledelse, medarbejdere, MED-udvalg, områdebestyrelse samt de seks institutioners forældreråd.

Samarbejdet i og mellem de ovennævnte fora, kræver en positiv og nær relation med gensidig respekt og forståelse, hvilket hele processen omkring udviklingen af denne læreplan har været præget af.

Den nye læreplan skal være rammen, der skaber de optimale forhold for vores børns trivsel, dannelse, udvikling og læring. Læreplanen skal understøtte, hvordan det pædagogiske personale og forældre i samarbejde motiverer og værner om børnenes trivsel, dannelse, udvikling og læring.

Læreplanen tager udgangspunkt i Illeris’ læringstrekant og Vygotsky´s zone for nærmeste udvikling.

VygotskyIlleriis

Læreplanen skal danne rammen om udviklingen af den fælles pædagogiske retning og praksis i Område Tønder. Omsætningen og udfyldningen af denne ramme foregår i de enkelte institutioner, i samarbejdet mellem det pædagogiske personale og forældrene.

De pædagogiske principper i daginstitutionerne i område Tønder foreskriver hvordan vi handler i praksis. Principperne er afledt af vores værdier, som er demokrati, Inklusion og omsorg.

at bDet pædagogiske personale er lydhør og inddrager børnene i beslutningstagning.

Det pædagogiske personale giver børnene medansvar ved at inddrage dem i hverdagens gøremål.

Det pædagogiske personale behandler alle børn lige ud fra en differentieret tilgang.

Det pædagogiske personale understøtter børns mulighed for at danne venskaber.

Det pædagogiske personale fokuserer på fællesskabet som generator for læring.

Det pædagogiske personale anerkender og fremhæver det enkelte barns ressourcer.

Det pædagogiske personale er nærværende i relationen med det enkelte barn.

Det pædagogiske personale er opmærksomt på det enkelte barns trivsel

Det pædagogiske personale understøtter barnet i at blive selvhjulpent og selvstændig

hjulpent og selvstændig